MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

TARİH:GG/AA/YY

1-) TARAFLAR

1-A) SATICI : JETBLUE KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ

Adres : İSTASYON MH YAZMALI SK NO: 10 KARTEPE/ KOCAELİ

Vergi Dairesi : ALEMDAR (VKN. 925 047 1619)

Telefon : 0262 373 6828

Mail :info@jetblue.com.tr

Bu sözleşmede ‘’JETBLUE ‘’ olarak anılacaktır.

1-B) ALICI :

Bu sözleşmede ‘’MÜŞTERİ’’ olarak anılacaktır.

2-) SÖZLEŞMENİN KONUSU

2-A) İşbu mesafeli satış sözleşmesi (bundan sonra sözleşme olarak anılacaktır.) müşterinin sipariş ettiği aşağıda özellikleri belirtilen ürünün/ürünlerin, aşağıda belirtilen miktarda satışına ilişkin olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK)’daki hükümler gereğince müşteri ve Jetblue arasında ki hak ve yükümlülüklerin belirlenmesine ilişkindir.

3-) ÜRÜN ÇEŞİTLERİ ve ÖZELLİKLERİ

4-) SİPARİŞ EDİLEN ÜRÜN ÇEŞİDİ VE ADEDİ

5-) SÖZLEŞMENİN KURULMASI VE İFASI

5-A) İşbu sözleşme müşteri tarafından onaylanması ile yürürlüğe girer, malın teslim edilmesi ile satıcı tarafından sözleşme ifa edilmiş sayılır. Sözleşme konusu ürün müşteri tarafından belirtilecek adrese kargo ile gönderilir. Fatura siparişin müşteri tarafından onaylanmasına müteakip 3 gün içerisinde müşteri tarafından belirtilen mail adresine gönderilecektir. Müşteri tarafından kargo ücreti ödenmeyecektir.

6-) TESLİMAT KOŞULLARI

7-) ÖDEME KOŞULLARI

8 ) AYIBA KARŞI TEFEKKÜL VE DİĞER HÜKÜMLER

8-A) Jetblue, sözleşme konusu ürünü sağlam, eksiksiz ve sözleşmede belirtilen nitelik ve koşullara uygun şekilde teslim etmekle yükümlüdür. Sözleşmenin konusu olan ürünün bildirilen niteliklerinin satılanda bulunmaması, nitelik veya niceliğine aykırı olan, kullanım amacı bakımından değerini ve müşterinin ondan beklediği faydaları ortadan kaldıran veya önemli ölçüde maddi, hukuki veya ekonomik ayıpların bulunması halinde sorumluluk Jetblue’ya aittir.

8-B) Müşteri teslim aldığı taşınır malı makul süre içinde gözden geçirmekle yükümlüdür. Satılan taşınır malda Jetblue’nun sorumluluğunu gerektiren bir ayıp görürse uygun süre içerisinde Jetblue’ya bildirimde bulunmak zorundadır. Aksi takdirde -Jetblue’nun ağır kusuru bulunduğu haller müstesna olmak üzere- müşterinin ayıplı maldan kaynaklı talepleri söz konusu olamayacaktır.

8-C) Müşteri satın aldığı üründe ayıp bulunması halinde satılanı olduğu gibi geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönebilir, satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinde indirim talep edebilir veya ayıpsız ürün ile değiştirilmesini talep edebilir.

9-) MÜCBİR SEBEPLER

9-A) Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülemeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkması ile taraflardan birinin veya her ikisinin sözleşme ile yüklendikleri borç ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmelerini veya bunları taraflarca kararlaştırılan zamanda yerine getirmelerinin önüne geçen durumlar mücbir sebep olarak nitelendirilir. Mücbir sebep hallerinin (doğal afet, savaş, salgın hastalık, savaş, terör, darbe, değişen mevzuat hükümleri, el koyma, grev, lokavt, üretim tesislerinde önemli ölçüde arıza) var olması durumunda mücbir sebepten dolayı borcunu ifa edemeyen taraf bu durumu diğer tarafa derhal bildirecektir. Mücbir sebeplerin mevcudiyeti halinde tarafların edimlerini yerine getirmemelerinden kaynaklı olarak sorumluluğu söz konusu olmayacaktır.

10-) UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE YETKİ

10-A) İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümünde Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değerlere kadar il ve ilçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri görevli olmakla birlikte, yetkili hakem heyetleri ve mahkemeler Kocaeli hakem heyetleri ve mahkemeleridir.

BlueMatik Logo

Adres
İstasyon Mah. No:10 Kartepe/Kocaeli

Telefon
+90 262 373 68 28

E-Mail
info@bluematik.com